Pořádají Podporují

Odborné fórum / Fachforum 04.–05.10.2022

Odborné fórum / Fachforum 04.–05.10.2022

Spolek KNOFLÍK a Vzdělávací středisko mládeže ve Waldmünchenu Vás srdečně zvou na Odborné fórum projektu „Digitálně internacionálně“, které se uskuteční 04. až 05. října 2022 ve Waldmünchenu.

Spolek KNOFLÍK a Vzdělávací středisko mládeže ve Waldmünchenu Vás srdečně zvou na Odborné fórum projektu „Digitálně internacionálně“ (www.i-digi.eu), které se uskuteční 04. až 05. října 2022 v bavorském Waldmünchenu. Akce se bude konat ve Vzdělávacím středisku mládeže ve Waldmünchenu (Jugendbildungsstätte Waldmünchen, Schloßhof 1, 93449 Waldmünchen).

V rámci projektu „Digitálně internacionálně“ podporujeme výměnu mládeže v příhraničním regionu. Účastníci si při seminářích zkouší klíčové kompetence, jako například využití cizího jazyka, počítačovou gramotnost, znalosti z oblasti kultury a mluvený projev. Během společného projektového týdne mladí lidé z Česka a Bavorska dohromady programují a prezentují např. technologické nápady pro "smart gardening", navštěvují inovativní společnosti v regionu a prostřednictvím simulační hry se seznamují s ekonomickými podmínkami pro podnikání od první do čtvrté fáze průmyslové revoluce.

Rádi bychom se společně s Vámi jako učiteli a řediteli škol, firmami a zapojenými multiplikátory věnovali následujícím bodům:

  • prezentovat a zhodnotit výsledky projektu a zvolené metody
  • poskytnout nové impulsy pro spolupráci mezi školami a firmami
  • zhodnotit dopady epidemie COVID-19 na česko-německou spolupráci
  • diskutovat o tom, jak se mají mladí lidé připravovat na budoucnost.

Žádáme Vás o přihlášení pomocí formuláře níže.

Před konáním naší události Vás budeme podrobně informovat o hygienických opatřeních, opatřeních týkajících se překročení hranic atd.

 

Těšíme se na setkání s Vámi ve Waldmünchenu!


Publikováno: 19. 6. 2022

Odborné fórum / Fachforum 04.–05.10.2022

Oslovení / Anrede
Titul / Titel
Jméno a příjmení / Vor- und Nachname
Organizace / Organisation
E-mail
Zúčastním se / Teilnahme
Stravování / Ernährung
Stravování / Ernährung
Ubytování / Unterkunft
Opatření kvůli Covid-19 / COVID-19-Maßnahme
Poznámka (alergie atd.) / Hinweis (Allergien, etc.)