Pořádají Podporují

Pandemie česko-německé vztahy nezničila – shodují se účastníci vyhodnocovacího setkání Digitálně internacionálně

Pandemie česko-německé vztahy nezničila – shodují se účastníci vyhodnocovacího setkání Digitálně internacionálně

Lockdown na české i bavorské straně, těžko prostupné hranice, omezení kontaktů napříč společností a všudypřítomná přísná hygienická opatření. Koronavirus ovlivnil i česko-německé vztahy. 

Česko-německé vztahy se během pandemie přesunuly do on-line světa. Rozhodně se tím ale nijak neoslabily. Tak to vnímá Ingrid Koděrová z Česko-německého fondu budoucnosti. Věří, že až to situace umožní, obnoví se všechny projekty a spolupráce v plném rozsahu. Jediné, z čeho má trochu obavu, jsou výměny mladých lidí v hostitelských rodinách. Zatím není jisté, zda je bude možné z hygienických důvodů obnovit v plném rozsahu.

Přesun aktivit na sítě potvrzuje i Lucie Tarabová, ředitelka Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni. Společně s dalšími partnery vyvinuli platformu dina.international, kterou aktuálně testují a zkouší přes ní pořádat například semináře nebo konference.

Digitální technologie naplno ovládly i výuku, která musela dlouho probíhat virtuálně. Jan Husák z oddělení rozvoje dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mluví doslova o zemětřesení distančního vzdělávání během pandemie na školách. Krizová situace podle něj ukázala, že rakouská tradice našeho školství a jeho osnovy jsou v 21. století už překonány a je potřeba zvýšit schopnost jeho flexibility. Ministerstvo také muselo podpořit školy a žáky v pořizování technického vybavení.

Podporu v oblasti digitalizace potřebují i učitelé. Minimálně na německé straně pro ně byly k dispozici i různé vzdělávací kurzy, říká koordinátor vzdělávání z Okresního úřadu Neustadt an der Waldnaab Christian Frey. 

Karla Stánková z Regionální kanceláře Plzeň Obchodní a průmyslové komory Regensburg si ale myslí, že školství nikdy nemůže stoprocentně stíhat inovace a reflektovat úplně všechno, co se mění. Zdůvodňuje tím i důležitost propojení teoretického vzdělávání a praxe, respektive škol a firem. Zmiňuje, že žákům a studentům chybí schopnost kritického myšlení. A to nezávisle na pandemii. Přitom jsou zavaleni nepřeberným množstvím informací, v kterých se musí umět zorientovat.

O zlepšení kompetencí absolventů tak, aby byli co nejlépe připraveni na aktuální potřeby trhu práce, se snaží i Klastr mechatronika. Spolek podle slov výkonné ředitelky organizace Kateřiny Podané chce také popularizovat exkurze do firem a zároveň ukázat, že průmysl není jen špinavá práce v montérkách.


Publikováno: 5. 7. 2021

Vyhodnocovací setkání - Evaluationstreffen 29.06.2021