Pořádají Podporují

Tisková zpráva: Projekt Digitálně internacionálně se úspěšně dostal do finále – poslední akcí bylo Odborné fórum pro pedagogy a pracovníky s mládeží

Tisková zpráva: Projekt Digitálně internacionálně se úspěšně dostal do finále – poslední akcí bylo Odborné fórum pro pedagogy a pracovníky s mládeží

Praha, 18. prosince 2022 – Digitálně internacionálně – česko-bavorský projekt neformálního vzdělávání po 3,5 letech končí. Přestože ho několikrát přerušila pandemie Covid-19, podařilo se uspořádat všechny naplánované akce. Projekt výměny mládeže v rámci partnerských škol Digitálně internacionálně byl zaměřen na praktické využívání moderních technologií jak v pracovním prostředí, tak i v každodenním životě.

8 seminářů pro partnerské školy z příhraničního regionu, 4 letní tábory pro mladé Čechy a Bavory, projektové školení a evaluační setkání a odborné fórum pro pedagogy a odbornou veřejnost – to je výčet akcí, které projektový tým Digitálně internacionálně uspořádal v období od června 2019 do října 2022. Celkem přijely víc než čtyři stovky účastníků.

 

Cílem projektu Digitálně internacionálně bylo vzbudit zájem mladých lidí o digitalizaci a o změny, které tento fenomén přináší do všech sfér lidské činnosti. Dílčími cíli bylo udržení stávajících a vytvoření nových partnerství škol v příhraničí. Prostřednictvím interaktivních exkurzí do inovativních firem a vysokých škol v regionu projekt poukázal na atraktivitu regionu. Součástí programu byla i virtuální strategická hra navržená přímo pro tento projekt. Mladí lidé z Čech a Bavorska si v ní zkusili vést vlastní výrobní firmu. 

 

Téma projektu digitalizace a průmysl 4.0 bylo hlavně prostředkem pro vzájemnou komunikaci a spolupráci česko-bavorských skupin. „Snažili jsme se ukázat možnosti neformálního vzdělávání a vzbudit v mladých lidech zájem o česko-bavorskou spolupráci a přeshraniční sousedské vztahy. Předat jim, že region, ve kterém žijí, má velký potenciál a nabízí mnoho možností do budoucna. Proto je vzájemné poznávání velmi cennou zkušeností,“ shrnuje význam seminářů Magdaléna Hrubá, vedoucí projektová manažerka Digitálně internacionálně.

 

Projekt Digitálně internacionálně organizoval za českou stranu vedoucí partner plzeňský spolek Knoflík a za bavorskou Centrum pro vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu. „Všechny naše aktivity byly navrženy tak, aby při nich účastníci získávali důvěru ve své schopnosti a přijali proces učení jako svůj celoživotní úkol,“ upřesnila Lena Rüger, projektová manažerka Centra pro vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu.

 

Finanční podporu projektu poskytl Evropský fond pro regionální rozvoj z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl Evropská územní spolupráce 2014–2020 a Česko-německý fond budoucnosti.

 


Publikováno: 12. 2. 2023