Pořádají Podporují

Jsme zpátky! Vyhodnocovací setkání - Evaluationstreffen 29.06.2021

Jsme zpátky! Vyhodnocovací setkání - Evaluationstreffen 29.06.2021

Spolek KNOFLÍK a Vzdělávací středisko mládeže ve Waldmünchenu Vás srdečně zvou na Vyhodnocovací setkání projektu „Digitálně internacionálně“, které se uskuteční v úterý 29. června 2021 v Plzni.

Spolek KNOFLÍK a Vzdělávací středisko mládeže ve Waldmünchenu Vás srdečně zvou na Vyhodnocovací setkání projektu „Digitálně internacionálně“ (www.i-digi.eu), které se uskuteční v úterý 29. června 2021 v Plzni. Akce se bude konat v konferenčních prostorech hotelu Vienna House Easy Plzeň (Vienna House Easy Plzeň, U Prazdroje 6, 301 00 Plzeň).

V rámci projektu „Digitálně internacionálně“ podporujeme výměnu mládeže v příhraničním regionu. Účastníci si při seminářích zkouší klíčové kompetence, jako například využití cizího jazyka, počítačovou gramotnost, znalosti z oblasti kultury a mluvený projev. Během společného projektového týdne mladí lidé z Česka a Bavorska společně programují a prezentují např. technologické nápady pro Smart gardening, navštěvují inovativní společnosti v regionu a prostřednictvím simulační hry se seznamují s ekonomickými podmínkami pro podnikání od první do čtvrté fáze průmyslové revoluce.

Rádi bychom se společně s Vámi jako učiteli a řediteli škol, firmami a zapojenými multiplikátory věnovali následujícím bodům:

  • prezentovat a zhodnotit výsledky projektu a zvolené metody
  • poskytnout nové impulsy pro spolupráci mezi školami a firmami
  • zhodnotit dopady epidemie COVID-19 na česko-německou spolupráci
  • diskutovat o tom, jak se mají mladí lidé připravovat na budoucnost.

Žádáme Vás o přihlášení pomocí formuláře níže.

Před konáním naší události Vás budeme podrobně informovat o hygienických opatřeních, opatřeních týkajících se překročení hranic atd.

 

Těšíme se na setkání s Vámi v Plzni.


Publikováno: 24. 5. 2021

Vyhodnocovací setkání - Evaluationstreffen 29.06.2021

Oslovení / Anrede
Titul / Titel
Jméno a příjmení / Vor- und Nachname
Organizace / Organisation
E-mail
Opatření kvůli Covid-19 / COVID-19-Maßnahme
Zúčastním se / Teilnahme
Stravování / Ernährung
Poznámka / Hinweis