Pořádají Podporují

Tisková zpráva: CHYTRÉ STAVEBNICE, ROBOTICKÉ HRAČKY NEBO 3D TISKÁRNY – VÝUKA INFORMATIKY NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH SE MĚNÍ

Tisková zpráva: CHYTRÉ STAVEBNICE, ROBOTICKÉ HRAČKY NEBO 3D TISKÁRNY – VÝUKA INFORMATIKY NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH SE MĚNÍ

Se změnami v učivu počítá nový rámcový vzdělávací plán. Informatika se dlouho zaměřovala jen na práci s tabulkami, s textovým editorem, internetem a elektronickou poštou. V Evropě tak v této oblasti Česká republika zaostává. Potřebu nových digitálních kompetencí žáků i učitelů odhalila i distanční výuka během pandemie koronaviru.

Poslední verze rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání je z roku 2005. Podle Ondřeje Neumajera, spoluautora aktuální revize RVP v oblasti informatiky, je tak Česko jednou z posledních zemí v Evropské unii, která u žáků nepodporuje informatické myšlení: „Nestačí jen mít doma technologie a připojení k internetu, tím nejdůležitějším je, aby děti uměly zařízení používat. I děti z nepodnětného prostředí dnes mají mobily a počítače, ale používají je zpravidla ke zcela nevhodným činnostem,“ uvádí Ondřej Neumajer na webu Národního pedagogického institutu České republiky

 

Digitální kompetence mladých lidí rozvíjí například i česko-německý projekt neformálního vzdělávání Digitálně internacionálně, který funguje od roku 2019. Sérii seminářů přerušil na čas koronavir. Už tento týden se ale mladí Češi z Gymnázia v Domažlicích a Bavoři z Realschule ve Waldmünchenu mohou potkat znovu. Pětidenní seminář Digitálně internacionálně se koná v obci Tlumačov a od třetího dne bude pokračovat v bavorském Waldmünchenu.

 

Účastníci si vyzkouší například základy programování – mají k dispozici několik chytrých stavebnic a gravírovací lasery. Součástí semináře je i virtuální strategická hra, ve které žáci vedou výrobní firmu. Mohou tak zjistit, jak komunikovat s jednotlivými pobočkami podniku různě po světě pomocí informačních technologií. „Seminář je tentokrát kapacitně menší. Česká škola vyslala 15 žáků, německá 11. Program zůstává stejný jako vždy jen s tou výjimkou, že každý večer odvezou autobusy účastníky zpět domů. Budeme žáky testovat každé dva dny,“ upřesňuje Magdaléna Hrubá, vedoucí projektová manažerka Digitálně internacionálně.

 

V plánu je také exkurze do inovativních podniků v regionu. Tentokrát účastníci navštíví firmu LINTECH v Domažlicích, která se specializuje na laserové technologie. S organizováním exkurzí pomáhá projektu Klastr Mechatronika z. s., který se zaměřuje na propojení hlavně technických škol s firmami a výzkumnými institucemi. „Zjišťujeme, že je stále malá motivace, aby děti studovaly techniku. A zároveň je i relativně malá motivace na těch firmách ty děti zapojit, aktivně jim ukázat, co se od nich bude chtít, co je na těch pracovních místech čeká,“ říká Kateřina Podaná, výkonná ředitelka Klastru Mechatronika z. s.

 

Projekt Digitálně internacionálně organizuje za českou stranu plzeňský spolek Knoflík a za německou Centrum pro vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu. Finanční podporu poskytuje projektu Evropský fond pro regionální rozvoj z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 a Česko-německý fond budoucnosti.


Publikováno: 8. 11. 2021

Fotoalbum